Nasjonalparker

Av Christian Jensen15. oktober 2015

Turer

Vindskjeiv furu
Vindskjeiv furu

Viste du at det eksisterer totalt 44 nasjonalparker i Norge (pr 01.10.2015)? Nasjonalparkene blir opprettet for å ivareta store naturområder som ville ha blitt ødelagt om folk og fe skulle få gjort som de ville der. Mange vil nok påstå at regimet rundt nasjonalparkene kanskje er en smule overdrevet og at reguleringen av området er for streng, men det sørger for at du og jeg kan snøre på oss skoene og oppleve alt det Norge har å by på. I følge Miljødirektoratet skal nasjonalparkene brukes til friluftsliv og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Det vil si at du blant annet kan gå på turer, fiske og jakte.

En god start for å finne frem til de flotte parkene våre er Miljødirektoratets hjemmesider.

Legg inn en kommentar