Ute-effekten

Av Tom Inge Moi-Vist6. desember 2015

Annet

Har du kjent på hva som skjer med kroppen av å være for mye inne? Og har du da lagt merke til hva som skjer når du endelig kommer ut i frisk luft? Og hva skjer når du endelig kommer inn igjen? Hvordan har du det når du vil noe og ikke kan få det?

Barn på tur
Barn på tur

Dere har hørt uttrykket treningsnarkoman. Satt på spissen så kan det nesten sammenlignes med rusavhengighet og de kroppslige reaksjonene ved både rus og abstinenser. Jeg skal ikke føde en ny diagnose her, men mange er også avhengige av å komme seg ut og være ute. En nødvendighet for å være i balanse, en nødvendighet for alle i ulik grad. For meg er livet ute et fristed. Hverdagen kan være hektisk med både meg selv og kona i turnusarbeid, og det er til tider sterke opplevelser på jobb. Men livet ute kan like gjerne handle om lysten på turen og tiden ute i seg selv. Det å være ute kan være en nødvendig arena å være i av rent praktiske årsaker som for eksempel å gå til jobb eller lufte hunden. Men det beste synes jeg er når uteområdet nyttes for trening, opplevelse og rekreasjon.

Barn på tur
Barn på tur

Jeg stiller noen spørsmål som kan være interessante å tenke litt over. Se på hvordan barn er i disse situasjonene når de er for mye inne, når de endelig kommer ut, når de er ute, og når de endelig kommer inn. Hvordan opplever barn det å ikke få det de vil ha? Og når de endelig får det de vil ha? Hvis barn ikke hørte etter foreldrene før så var gjerne trusselen at de måtte gå inn. I dag er gjerne trusselen at de må gå ut. Se kontrastene og de ekte reaksjonene hos barnet. Barn på tur må tilpasses og oppleves. Det kan være interessant å be noen du bor med eller kjenner godt om å observere også deg og fortelle deg hvordan du selv oppleves i disse situasjonene som voksen. Bli kjent med deg selv og hvordan andre oppfatter deg og ser deg utenifra og inn. Jeg sier dette bare for å bevisstgjøre deg på «ute-effekten» på kroppen og hodet ditt. Du velger selv hvilke følelser du vil dyrke.

«Godfølelsen» er et ord jeg har med meg fra tiden i Forsvaret. Jeg kan også referere til Erik Bertrand Larsen igjen som skriver om godfølelsen på sin måte i boken «Bli best». Jeg kan nå toppen etter bakkeløp og være så sliten at jeg brekker meg mens regn og vind gjør meg ustø. Jeg blir så fornøyd meg meg selv og kjenner gåsehuden over hele ryggen og endorfinene gir meg en enorm gledesfølelse – godfølelsen. Jeg kan selv velge hvilke følelser jeg vil ta frem og kjenne på når jeg er ute, og når tiden ute er omme.

Godfølelsen
Godfølelsen

Jeg tar meg tid til å anerkjenne meg selv, og jeg prøver å gjøre meg selv bedre. Jeg kan gjøre det hardt og utfordrende for meg selv både fysisk og mentalt, for å få mest utav ei treningsøkt eller en tur. Slik kan turopplevelsen bli sterkere, erfaringene rikere  og den fysiske formen mest påvirket. Jeg tror på det å jobbe litt utenfor komfortsonen for å lære meg bedre å kjenne og bli en bedre versjon av meg selv.

Petter Northug presenterte nasjonen for det fantastiske uttrykket «barneskirenn». Dette er et uttrykk for mye. Endorfiner, idrettsglede, jubel til seg selv, han dyrker egen prestasjon, anerkjenner treningsmengden og de riktige valgene med lange forberedelser. Han velger hvilke følelser han vil ta frem og kjenne på, og gjør seg selv bedre. Petter kjenner på godfølelsen og er «på plass». Han vet hva det vil si å jobbe utenfor komfortsonen og bli best mulig, eller best. Petter bruker nok ikke mye tid på å dyrke de følelsene som kommer opp om det ikke gikk så bra på resultatlista. Han fokuserer på egen prestasjon og velger hvilke følelser han vil kjenne på. Han anerkjenner seg selv. Det er gjerne en nødvendighet for å kunne anerkjenne andre også. Jeg vil presisere at dette er ikke noe jeg vet, men tenker.

«Train as you fight» er også et uttrykk som brukes. Jeg velger å tolke det dit hen at du må gjøre det du er motivert for og liker å gjøre. Du må bruke tiden din på det du virkelig skal og vil drive med. På Norges Idrettshøyskole sier de at du må trene idag slik at du har lyst til å trene i morgen. Jeg sier at du må være ute på en slik måte at du også vil være ute i morgen.

Seinkveld i Nord-Trøndelag
Seinkveld i Nord-Trøndelag

Gjør turen slik at du vil gjøre en ny tur. Train as you fight handler om forberedelser av fysikk, psyke, materiell og gjennomføring – gjennomføring av den planlagte turen, og en plan når det som kan gå galt går galt.

Gå gjerne utenfor komfortsonen, men kjenn begrensninger og kunnskaper/potensiale hos deg selv, turfølget og utstyret. Vær ærlig med deg selv og hvilke turer du vil ha, og ikke drep utegleden med å drive med turer eller uteaktivitet som innerst inne ikke gir deg «godfølelsen». Livet er for kort til å gå i minus. Vær også ærlig med deg selv når du skal velge turfølge, eller dra alene. Visualiser og kjenn etter hva som gir deg energi.

Intensjonen min er å vekke indre motivasjon hos deg til å leve livet ute, og til å gå inn i deg selv og finne din måte å leve dette livet ute på slik at gnisten slår evige flammer og ikke slukner.
Ta et veivalg.
God tur!

 

Legg inn en kommentar